Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP,  thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tên giao dịch bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HÀ NỘI

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

 HANOI PETROLIMEX GAS COMPANY LIMITED

  • Tên viết tắt: PGC Hà Nội
  • Trụ sở Công ty: 775 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3664 8080
  • Fax: 024 3668 6141

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Năm 2009 thành lập Chi nhánh Công ty CP Gas Petrolimex Hà Nội.
  • Tháng 3/2013 thành lập Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội theo quyết định số 039/PGC-QĐ-HĐQT và chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Tap the Cong ty Gas Petrolimex Ha Noi
Họp công ty Gas Petrolimex Hà Nội
Họp Gas Petrolimex Hà Nội