Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt xăng hồng-Giọt dầu đỏ” năm 2022

Hiến máu tình nguyện” là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.

Nhằm tiếp tục phát huy phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức hàng năm do Lãnh đạo tập đoàn và Công đoàn xăng dầu Việt Nam phát động, Ngày 25/08/2022 vừa qua, cán bộ nhân viên Công ty Gas Petrolimex Hà Nội đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ”.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu cứu người, ngoài việc cung cấp một lượng máu dự trữ an toàn đáp ứng yêu cầu cứu người chữa bệnh, mỗi cán bộ nhân viên Công ty Gas Petrolimex Hà Nội còn mong muốn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với xã hội và chia sẻ với cộng đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

gas petrolimex hiến máu nhân đạo nhân đạo
Đông đảo tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để đăng ký hiến máu
gas petrolimex - xếp hàng hiến máu
Mọi người trật tự xếp hàng để khám sơ bộ trước khi hiến máu
Ga petrolimex - tham gia Hiến máu
Cán bộ y tế hỗ trợ tình nguyện viên hiến máu an toàn
gas petrolimex - hiến máu
Niềm vui của các tình nguyện viên tham gia chương trình

PGC Hà Nội

1900 1096
1800 1027